Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Hotel Jesenice
rozšířené vyhledávání

VOP a Storno podmínky

Obchodní / storno podmínky

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společností Hotelový resort JESENICE, s.r.o., IČ: 034 75 603, se sídlem: Velešínská 659, 199 00 Praha 9, provozující ubytovací zařízení: Hotelový resort JESENICE na adrese, U velkého rybníka 188, Jesenice 270 33, tel. kontakt: +420 313 599 260 („ubytovací zařízení“), jakožto poskytovatelem ubytování  - ubytovatelem a objednatelem ubytovacích a jiných služeb.

Tyto storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 26. 10. 2020 a v plném rozsahu nahrazují předchozí VOP platné od 17.1. do 25.10.2020. 

Všeobecné informace

 1. Těmito storno podmínkami se řídí mj. zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích a jiných služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a jiné služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.
 2. Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.
 3. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha v případě zrušení rezervace objednatelem storno poplatkem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně vůči storno poplatku započíst. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí ubytovatel zbývající část zálohy po jejím započtení na storno poplatek objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky započíst, má ubytovatel právo vystavit objednateli fakturu ve výši storno poplatků.
 4. Dojde-li k výpovědi smlouvy o ubytování zrušením rezervace objednatelem, považuje se storno poplatek za odstupné, jehož zaplacením není dotčen případný nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

Storno poplatky a jiné platby a nároky

 • Dojde-li ke zrušení rezervace ubytovacích služeb objednatelem v době mezi 21 a 7 dnem před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výší 50 % z celkové ceny pobytu (tj. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb).
 • Bezplatné zrušení rezervace -dojde-li ke zrušení rezervace v době 22 a více dní  před plánovaným dnem příjezdu.
 • Dojde-li ke zrušení rezervace ubytovacích služeb objednatelem v době kratší jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tzn. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu (tzn. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb).
 • V případě změny termínu rezervace ubytování ze strany objednatele v době kratší jak 7 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn, v případě, že bude se změnou termínu rezervace souhlasit, požadovat po objednateli jednorázový manipulační poplatek za změnu rezervace ve výši 1.000,- Kč. O změně termínu rezervace je oprávněn rozhodnout ubytovatel zejména s ohledem na kapacitní možnosti.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení (tj. již zahájeného) ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu za ubytovací či jiné služby a to ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část ceny za ubytovací či jiné služby předčasně ukončené/přerušené ze strany objednatele, představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku. Složil-li objednatel ubytovateli zálohu na cenu za ubytovací a jiné služby, je ubytovatel oprávněn si svůj nárok na náhradu škody proti této záloze započíst.
 • V případě, že na sjednaný pobyt nebude možné nastoupit v souvislosti s infekcí SARS-COV2  a to i opakovaně z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 nebo nařízených karanténních opatření na straně objednatele, resp. uzavření či značného omezení provozu ubytovacího zařízení, bude pobyt automaticky, bezplatně přesunut na nejbližší možný rezervační termín. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude nový rezervační termín objednateli závazně písemně oznámen korespondenční formou nebo e-mailem z adresy:                 recepce@hotel-jesenice.cz 

             Finanční refundace nebude v daném případě možná.

GDPR: 

Společnost Hotelový resort Jesenice, s.r.o., IČO: 03475603, chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s předpisy ČR a EU (GDPR).

Společnost Hotelový resort Jesenice, s.r.o., IČO: 03475603, správce osobních údajů, prohlašuje, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje a nakládá s nimi dle obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), s účinností od 25. 5. 2018.

Hotel a ubytování

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlá rezervace

Rezervace pobytu

UPOZORNĚNÍ

INFO LINKA denně 08:00-18:00 hodin

tel.: +420 313 599 260

  recepce@hotel-jesenice.cz 


OTEVÍRACÍ DOBA 

RESTAURACE & LOBBY BARU

11:30 - 22:00 hodin

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:283
TÝDEN:2632
CELKEM:1245108

nahoru