Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Hotel Jesenice
rozšířené vyhledávání

VOP a Storno podmínky

Obchodní / storno podmínky

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společností Hotelový resort JESENICE, s.r.o., IČ: 034 75 603, se sídlem: Velešínská 659, 199 00 Praha 9, provozující ubytovací zařízení: Hotelový resort JESENICE na adrese, U velkého rybníka 188, Jesenice 270 33 („ubytovací zařízení“), jakožto poskytovatelem ubytování  - ubytovatelem a objednatelem ubytovacích a jiných služeb.

Tyto storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 26. 10. 2020 a v plném rozsahu nahrazují předchozí VOP platné od 17.1. do 25.10.2020. 

Všeobecné informace

 1. Těmito storno podmínkami se řídí mj. zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích a jiných služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a jiné služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.
 2. Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.
 3. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha v případě zrušení rezervace objednatelem storno poplatkem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně vůči storno poplatku započíst. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí ubytovatel zbývající část zálohy po jejím započtení na storno poplatek objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky započíst, má ubytovatel právo vystavit objednateli fakturu ve výši storno poplatků.
 4. Dojde-li k výpovědi smlouvy o ubytování zrušením rezervace objednatelem, považuje se storno poplatek za odstupné, jehož zaplacením není dotčen případný nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

Storno poplatky a jiné platby a nároky

 • Dojde-li ke zrušení rezervace ubytovacích služeb objednatelem v době mezi 21 a 7 dnem před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výší 50 % z celkové ceny pobytu (tj. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb).
 • Dojde-li ke zrušení rezervace ubytovacích služeb objednatelem v době kratší jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tzn. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu (tzn. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb).
 • V případě změny termínu rezervace ubytování ze strany objednatele v době kratší jak 7 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn, v případě, že bude se změnou termínu rezervace souhlasit, požadovat po objednateli jednorázový manipulační poplatek za změnu rezervace ve výši 1.000,- Kč. O změně termínu rezervace je oprávněn rozhodnout ubytovatel zejména s ohledem na kapacitní možnosti.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení (tj. již zahájeného) ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu za ubytovací či jiné služby a to ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část ceny za ubytovací či jiné služby předčasně ukončené/přerušené ze strany objednatele, představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku. Složil-li objednatel ubytovateli zálohu na cenu za ubytovací a jiné služby, je ubytovatel oprávněn si svůj nárok na náhradu škody proti této záloze započíst.
 • V případě, že na sjednaný pobyt nebude možné nastoupit v souvislosti s infekcí SARS-COV2  a to i opakovaně z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 nebo nařízených karanténních opatření na straně objednatele, resp. uzavření či značného omezení provozu ubytovacího zařízení, bude pobyt automaticky, bezplatně přesunut na nejbližší možný rezervační termín. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude nový rezervační termín objednateli závazně písemně oznámen korespondenční formou nebo e-mailem z adresy:                 recepce@hotel-jesenice.cz 

             Finanční refundace nebude v daném případě možná.

 

Obchodní / storno podmínky

(platné od 17.01.2020 do 25.10.2020 vč.)

 Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust.§ 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s firmou Hotelový resort JESENICE, s.r.o. , se sídlem: Velešínská 659, Praha 9, 199 00, IČ: 034 75 603, provozující   Hotelový resort JESENICE jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatelem, a objednatelem ubytovacích a dalších služeb.

 Storno podmínky jsou platné od 17. ledna 2020 do 25.10.2020 vč.

 

Všeobecné informace

 1. Storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.
 2. Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.
 3. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.
 4. Objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

 

Storno poplatky

 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 28 až 7 dní před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu (tj. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb).
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě méně jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tzn. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu (tzn. ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb). 
 • v případě změny termínu méně než 7 dní před plánovaným příjezdem má poskytovatel možnost souhlasit se změnou rezervovaného termínu a zároveň požadovat po objednateli jednorázový manipulační poplatek za změnu rezervace je 1.000,-KČ. O tomto rozhodne poskytovatel v návaznosti na kapacitní možnosti. 
 • v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Hotel a ubytování

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rychlá rezervace

Rezervace pobytu

UPOZORNĚNÍ

INFO LINKA denně 08:00-18:00 hodin

tel.: +420 313 599 260

  recepce@hotel-jesenice.cz 


OTEVÍRACÍ DOBA 

RESTAURACE & LOBBY BARU

11:30 - 22:00 hodin

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:83
TÝDEN:736
CELKEM:1183254

nahoru